SSAV

Có 5 sản phẩm Hitachi

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít FW690PGV7X

32.900.000
35.900.000
-8%
Trả góp 0%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít FW690PGV7

29.990.000
31.000.000
-3%
Trả góp 0%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 550 lít FG690PGV7X

29.990.000
31.000.000
-3%
Trả góp 0%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít FVX510PGV9

14.990.000
15.990.000
-6%
Trả góp 0%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít FVX450PGV9

13.900.000
14.390.000
-3%
Trả góp 0%