SSAV

Có 6 sản phẩm LG

Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24API1

22.890.000
23.890.000
-4%
Trả góp 0%

Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18API1

18.890.000
19.390.000
-3%
Trả góp 0%

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API1

12.290.000
12.790.000
-4%
Trả góp 0%

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10API1

10.590.000
11.090.000
-5%
Trả góp 0%

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APF

13.890.000
14.890.000
-7%
Trả góp 0%

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APF

12.690.000
14.190.000
-11%
Trả góp 0%